Skip to main content

Bijna iedereen droomt weleens van studeren in de Verenigde Staten. Je weet wel, aan van die Amerikaanse universiteiten uit de films. The American Dream, het gerenommeerde universiteitssysteem, veel sport en internationale vrienden… Wat als je deze droom zou kunnen verwezenlijken?

Amerikaanse universiteiten en hogescholen

Studenten die in de VS een opleiding willen volgen, moeten eerst kiezen welk soort opleiding zij willen volgen. Je hebt keuze tussen de Universiteit en het Liberal Arts College.

Wie overweegt om naar een universiteit in het buitenland te gaan en voor Amerika kiest, krijgt de kans om op de campus te wonen van de universiteit.

University

Amerikaanse universiteiten zijn vaak gevestigd in grote steden en onderscheiden zich door hun (inter)nationaal gerenommeerde reputatie. Om je aan te melden bij een universiteit, moet je niet alleen het vakgebied kiezen waarin jij je wil specialiseren, maar ook de faculteit waar je wil wonen. Sommige universiteiten verplichten je om op de campus te wonen, anderen niet.

Liberal College

Liberal Colleges bevinden zich vaak op echte campussen. Ze zijn veelal gelegen op meer afgelegen locaties, ver van grote steden. Dit maak colleges goedkoper dan universiteiten, ze zijn ook kleiner van omvang. Om je in te schrijven voor een opleiding aan een liberal college hoef je je alleen maar in te schrijven aan het secretariaat.

Ondanks deze onderverdeling is het onderwijs hetzelfde, evenals de waarde van het diploma dat de student bij het afstuderen ontvangt. Wat wel verschilt, zijn de klasgroepen die vaak kleiner zijn in Liberal Colleges en je hebt sowieso een andere ervaring afhankelijk van of je naar een college of een universiteit gaat.

Ragazza con libri in mano cammina per strada per andare all'università

Hoe werkt ondergraduate en postgraduate onderwijs in de VS?

Aan de start van je academische carrière heb je twee mogelijkheden:

Bachelor’s degree

Een bachelor’s degree duurt vier jaar. De eerste twee bieden een voorbereiding die vooral rond algemene kennis en cultuur draait, dit zijn meer inleidende vakken van verschillende richtingen, terwijl de student in het derde en vierde jaar kan kiezen in welk gebied hij zich wil specialiseren.

Deze opleiding wordt door de meeste Amerikaanse studenten gekozen en wordt beschouwd als een volledige opleiding. Het geeft toegang tot een masteropleiding of je kan er meteen mee aan het werk.

Associate degree

Associate opleidingen zijn eerder beroepsgericht en bereiden je voor op de arbeidsmarkt. Vooral technische en praktische skills worden hier aangeleerd. Je wordt gemakkelijker toegelaten dan op universiteiten en de kosten zijn ook lager.

Deze opleiding duurt meestal twee jaar en het certificaat dat je aan het eind van de cursus ontvangt is niet gelijkwaardig aan een graad, omdat het leertraject anders is.

Wie dat wil, kan na een associate opleiding nog twee jaar verder studeren en een certificaat behalen dat in elk opzicht vergelijkbaar is met een universitair diploma.

Beide instellingen kunnen openbaar of particulier zijn; de laatste zijn meestal prestigieuzer maar ook duurder.

Wie daarna nog verder wil studeren, kan kiezen voor één- of tweejarige specialisatiecursussen en een masterdiploma behalen, waarmee je opnieuw je kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Dan is er ook nog het Ph.D degree, vergelijkbaar met ons doctoraat, dat drie tot vijf jaar duurt.

Belgische universiteit VS Amerikaanse universiteit

In België krijg je in het middelbaar onderwijs een goede algemene opleiding en ga je je meer specialiseren wanneer je daarna een studierichting kiest op de hogeschool of universiteit.

In Amerika daarentegen biedt de universiteit een meer algemene opleiding die erop gericht is de hiaten van de middelbare school op te vullen.

Een ander verschil tussen Belgische en Amerikaanse universiteiten is dat je in Amerika, naast het hoofdvak waarin je je wil specialiseren (major), ook kan kiezen voor een secundair traject (minor) met vakken die niet noodzakelijk verband houden met het hoofdvak. Zo kan een student bijvoorbeeld een hoofdvak economie en een bijvak geneeskunde hebben. Dankzij dit systeem kunnen studenten het gebied waarin zij zich willen specialiseren volgen en tegelijkertijd andere passies ontwikkelen in een secundair traject.

Sommige universiteiten eisen alleen de major, andere eisen dat studenten ook een minor hebben, weer andere willen beide, maar willen dat je je richt op verwante onderwerpen. In dat laatste geval kies je dus vakken die tot hetzelfde gebied behoren.

Cosa-significa-studiare-in-un-college-americano

Het evaluatiesysteem

Het evaluatiesysteem voor universiteitsstudenten in Amerika verschilt van dat in België. De verschillen zien we voornamelijk terug in vier aspecten:

1

Punten

Terwijl in België (twintig) punten worden gebruikt, worden in de VS letters gebruikt. Het hoogste cijfer is A+ en komt overeen met 20 cum laude, terwijl een onvoldoende cijfer wordt aangeduid met de letter F, overeenkomend met een cijfer lager dan 10.

Tabel voor de omrekening van Amerikaanse universitaire cijfers naar Belgische cijfers

2

Testen en examens

Het tweede grote verschil met België is dat de meeste cursussen niet alleen een eindexamen hebben, maar ook tussenstappen. De testen zijn verdeeld in assignment, mid-term exam en final exam.

 • Assignment
  Dit zijn schriftelijke werkstukken die door de professor van week tot week, of maandelijks, worden gevraagd. Ze worden beoordeeld met een cijfer dat overeenkomt met een percentage van het eindexamencijfer.
 • Mid-term exam
  Deze test is bedoeld om de tot een bepaald punt in de cursus geleerde begrippen een score te geven, een maatstaf naar het eindexamen. Niet alle cursussen voorzien hierin.
 • Final exam
  Dit is het eindexamen dat het eindcijfer van de gevolgde cursus bepaalt.

Opvallend is dat elke student uitsluitend door middel van schriftelijke examens wordt beoordeeld, anders dan in België dus.

Wat de laatste jaren betreft, zijn er enkele bijzonderheden. Wanneer de schriftelijke examens voor de meer algemene vakken met goed gevolg zijn afgelegd, wordt van de student nog iets extra verwacht: dit zijn vaak wekelijkse essays of verslagen. Bovendien moet aan het eind van elke cursus een werkstuk van ongeveer dertig bladzijden aan de klas worden voorgelegd. Vooral voor literaire cursussen zijn er verplichte lezingen die in de klas moeten worden besproken. In het algemeen is de aanwezigheid en de deelname van elke student in de klas verplicht en wordt hiermee rekening gehouden bij de beoordeling van de studenten.

3

Falen

Het derde grote verschil met België is dat het niet mogelijk is een examen over te doen (geen herexamens): als je bij een vak een onvoldoende haalt, moet je het opnieuw volgen. Om de cursus een tweede keer te volgen en voor alle toetsen te slagen, moet opnieuw lesgeld worden betaald.

Als je op de dag van het eindexamen ziek bent, kun je de datum uitstellen met een medisch attest.

4

Examenperiode

Het vierde verschil met België gaat over de periode waarin de examens vallen: het gaat meestal om een periode van ongeveer tien dagen die van tevoren door de universiteit wordt bepaald en waarin alle examens moeten worden afgelegd. Het maakt niet uit of je twee examens op één dag hebt, alleen als het er drie zijn kun je vragen er één te verplaatsen.

De relatie met je professoren

De relatie die de student heeft met een Amerikaanse professor is anders dan die met een Belgische professor.

Ten eerste is er veel meer persoonlijke interactie tussen leraar en leerling, de aanpak is directer en informeler.
Een ander verschil is dat professoren gemakkelijker te bereiken zijn: ze zijn beschikbaar na afloop van het college en buiten hun kantooruren. Aangezien veel universiteiten niet voorzien in de voorbereiding van een proefschrift, hebben professoren meer tijd beschikbaar om met studenten door te brengen.

Je kan aan docenten advies vragen over hoe je het best een job te pakken krijgt of hoe je een netwerk kunt creëren om de weg naar de arbeidsmarkt te effenen.

Een bijzonder kenmerk van het Liberaal College is dat in deze faciliteiten de professor een echte mentor is met wie je een nog directere relatie kan aangaan.

Het gevoel erbij te horen

In Amerikaanse universiteiten is het gevoel van samenhorigheid zeer diepgeworteld. Het is gebruikelijk om na beëindiging van de studie naar vermogen geld te schenken aan de universiteit. Voor Amerikanen is de universiteit een allesomvattende ervaring met verschillende aspecten:

Het comfort van de infrastructuur

Veel Amerikaanse hogescholen hebben enorme campussen met alles wat een student nodig heeft: slaapzalen, goed uitgeruste bibliotheken, wi-fi en comfortabele werkplekken (soms zelfs ‘s nachts open), kantines en restaurants, sportfaciliteiten, groenvoorzieningen,… Ze streven een gezonde combinatie na van studeren zonder het belang van lichamelijk welzijn en het sociale leven te verwaarlozen.

Het belang van sport

Een Amerikaanse universiteit is niet denkbaar zonder faciliteiten als zwembaden, sportzalen, atletiek-, rugby-, honkbal- en softbalvelden. Deze faciliteiten worden vaak ‘s middags bezocht, maar zijn ook ‘s avonds geopend. Op Amerikaanse scholen is sport vanaf de lagere school even belangrijk als de studievakken. Beurzen zijn talrijk voor wie uitblinkt in een of andere sportdiscipline: goed zijn in een bepaalde sport kan een garantie zijn voor een plaats aan een universiteit die anders vanwege de hoge kosten misschien onbereikbaar zou zijn. Wedstrijden van universiteitsteams worden ook veel bekeken op TV en zijn vaak een echt spektakel!

Het brede scala aan activiteiten

Het aanbod houdt niet op bij sport alleen. Dankzij de activiteiten die op een Amerikaanse campus worden aangeboden is het bijvoorbeeld mogelijk om toe te treden tot de redactie van de universiteitskrant of aan een radioprogramma te werken. Ook aan clubs geen gebrek, van wetenschaps- tot toneelclubs, van schaakclubs tot businessclubs. Het is quasi onmogelijk om geen passie te vinden die je kan beoefenen.

Kleding

Wie naar een Amerikaanse universiteit gaat, is er vaak trots op. Het dragen van een trainingspak, sweatshirt of pet met het logo van de universiteit creëert een sterk samenhorigheidsgevoel. Via hun kleding geven Amerikaanse studenten blijk van teamspirit.

Hoe kies je de juiste universiteit

Er zijn verschillende aspecten die je in overweging moet nemen alvorens een Amerikaanse universiteit te kiezen. Hieronder bekijken we de belangrijkste:

 • On-campus / off-campus

  Het eerste waar rekening mee moet worden gehouden is het soort ervaring dat je wil opdoen. Wie meer onafhankelijkheid en autonomie verkiest, kan kiezen voor een universiteit die off-campus wonen toestaat. Wie de voorkeur geeft aan een kleinere, meer beschutte, in sommige opzichten meer “ingekaderde” omgeving, kan kiezen voor een optie on-campus. Leven en studeren in dezelfde omgeving maakt het ook makkelijk om deel te nemen aan sport- en recreatieactiviteiten, evenementen die op de campus worden georganiseerd, en om accommodatie te delen. Dit is geen economische kwestie maar een culturele: de universitaire ervaring in Amerika is gebaseerd op het principe van delen, een echte volledige onderdompeling waarvoor bijna alle studenten kiezen, vooral in de eerste jaren van de universiteit.

 • Educatief aanbod

  Een ander zeer belangrijk aspect is het aanbod van elke universiteit. Hoewel de ranking een goed uitgangspunt is, mag deze de uiteindelijke keuze niet te zeer bepalen. Vele aspecten moeten worden geëvalueerd, zoals het onderwijsaanbod, het sport- en recreatieaanbod (clubs en organisaties), de soorten beurzen die worden verstrekt, de aanwezigheid van internationale studenten,… Een erkend instrument, nuttig voor het verkrijgen van informatie hierover, is de onderwijssectie van US News, een online magazine dat regelmatig ranglijsten en analyses publiceert van de beste colleges in Amerika. Hier kan je de verschillende aspecten ontdekken en de meest geschikte universiteit vinden.

Vereisten en toelating tot de universiteit

Om je aan een Amerikaanse universiteit in te schrijven, moet je vastberaden zijn en je goed voorbereiden: je moet alle relevante informatie bij de hand hebben en de vereiste documenten binnen de gestelde termijnen indienen.

Amerikaanse universiteiten zijn heel duidelijk over de eisen en de meeste zijn gelijkaardig voor alle instellingen:

Diploma

Je moet 18 jaar oud zijn en de middelbare school hebben afgemaakt om het staatsexamen met een score van meer dan 65/100 te kunnen afleggen.

Taal
Er is vaak bezorgdheid over een hoog taalniveau. Het is belangrijk dat je je in het Engels kan uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, gezien de vele examens en papers die vereist zijn.
Cover Letter
Via deze weg kan je beschrijven wie je bent, wat je wil gaan doen en waarom de universiteit je zou moeten accepteren. Je cover letter moet authentiek en beknopt zijn, met aandacht voor je talenten en dingen die je al hebt verwezenlijkt.
Visum
Het verkrijgen van een F1-studentenvisum is essentieel om langer dan drie maanden in de VS te kunnen verblijven. Om het te ontvangen moet je je inschrijven aan een Amerikaanse universiteit, het vereiste collegegeld betalen en vervolgens een afspraak maken op de ambassade voor een eindgesprek.

Elke universiteit heeft haar eigen toelatingscriteria: online kan je per universiteit nagaan wat er vereist is. De toelating mag niet worden onderschat en het is het beste om je er zo goed mogelijk op voor te bereiden. Het inschakelen van een gespecialiseerd bureau of organisatie kan een grote hulp zijn en zorgen voor een succesvolle aanvraag.

Hoeveel kost een universiteit en hogeschool in Amerika?

Het is moeilijk om exacte uitspraken te doen over de gemiddelde kosten op een Amerikaanse universiteit of hogeschool. Er zijn vele variabelen die de uitgaven doen stijgen of dalen.

De kostprijs voor buitenlandse studenten (of voor een Amerikaan uit een andere staat dan waar de instelling is gevestigd) is altijd hoger dan voor lokale studenten.

De kostprijs hangt ook af van het soort hogeschool of universiteit: openbare scholen kosten aanzienlijk minder dan particuliere. Het geografische gebied waarin de instelling is gevestigd en het academische niveau zijn ook variabelen die de kosten sterk doen schommelen.

Ten slotte kan een studiebeurs de kosten halveren. Beurzen worden meestal toegekend voor verdiensten (op school en op sportgebied), soms ook op basis van inkomsten. Sommige studiebeurzen zijn uitsluitend voor buitenlanders.

Hoe bereken je hoeveel je per jaar uitgeeft?

Naast het inschrijvingsgeld moet je denken aan de kosten voor kost en inwoon, ziekteverzekering, studiemateriaal en vervoer. Vergeet daarnaast ook niet je persoonlijke uitgaven zoals kleding, vrije tijd, uitgaan,… Als je van plan bent op de campus te werken of je hebt een beurs, dan moet je ook de vereiste federale of staatskosten moet betalen.

Over het algemeen kun je op websites van universiteiten de collegegeldprijzen zien en de werkelijke prijs van het all-inclusive pakket, waarin de kosten van de afzonderlijke cursussen, de huisvesting op school (voor wie daarvoor kiest) en de schoolkantine waar zowel de lunch als het avondeten worden genuttigd, berekenen.

We proberen een overzicht te geven van de gemiddelde jaarlijkse uitgaven, afhankelijk van de instelling waar je terechtkomt. Over het algemeen beginnen de kosten bij 3000 US$ voor community colleges, variëren ze van 12.000 tot 28.000 US$ voor junior colleges en van 23.000 tot 60.000 US$ voor vierjarige universiteiten. Als je een gemiddelde wil nemen, geef je ongeveer 30.000 US$ per jaar uit.

Daarom moet je een postuniversitaire opleiding in Amerika beschouwen als een investering in de toekomst.

Due ragazzi studiano per un esame di un college americano

Naar de universiteit gaan in Amerika is een investering in je toekomst

Beslissen om in het buitenland te gaan studeren is een belangrijke keuze waarbij verschillende zaken moeten worden overwogen. Deze beslissing kan je horizon verruimen en je helpen je droomcarrière waar te maken.

In Amerika is het universiteitsleven een veelzijdige ervaring. Je kiest niet alleen voor een buitenlandse opleiding, maar ook om je onder te dompelen in de Amerikaanse schoolgemeenschap en de Amerikaanse manier van leven. Durf te springen en ga op avontuur!

Credits: artikel geschreven in samenwerking met Pietro Ortoleva

Sara Nosenzo

Author Sara Nosenzo

In WEP mi occupo di materiale promozionale, cartaceo e digital. Ho vissuto 3 mesi a Bruxelles per uno stage. Adoro scrivere storie di fantasia, spesso di notte, i film e le serie in lingua originale.

More posts by Sara Nosenzo