Skip to main content

De inwerkingtreding van Brexit op 31 januari 2020 heeft geleid tot veranderingen met betrekking tot de begunstigden van de studielening. Dit artikel geeft details over de financieringsregelingen die niet langer van kracht zijn.
Voor de meest actuele informatie raadpleeg je de officiële website van de Britse regering.

Als jij je in het Verenigd Koninkrijk wil inschrijven voor een bachelor-, master- of doctoraatsprogramma, kan je gebruikmaken van Student Finance, een lening voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Wat is Student Finance

Bij het volgen van een universitaire studie in het buitenland zijn de te verwachten kosten niet te onderschatten.

Zoals de meeste universiteiten moeten ook Engelse universiteiten inschrijvingsgeld betalen. Weinig mensen weten echter dat voor EU-studenten de Student Loans Company (SLC), de non-departementale overheidsinstantie in het Verenigd Koninkrijk die studieleningen verstrekt, een voorschot op het inschrijvingsgeld aanbiedt, Student Finance genaamd maar ook bekend als de Student Loan, dat het volledige bedrag van het collegegeld dekt of een kleiner bedrag (zodat je later minder schuld hebt, want er zit rente op de lening). U kunt het aanvragen voor alle postdoctorale opleidingen, d.w.z. bachelor-, master- en doctoraatsopleidingen.

Te overwegen kosten bij een studie in het VK

Bachelor università all'estero

Kosten van de bachelor

Het inschrijvingsgeld hangt af van de inzet van de student en daarmee het bedrag van de studielening. In het bijzonder:

 • voor voltijdstudenten bedragen de kosten ongeveer 9250 GBP (6165 GBP voor een private universiteit of hogeschool), maar voor studenten met een versnelde opleiding kunnen ze oplopen tot 11 100 GBP.
 • voor deeltijdstudenten geldt in het algemeen een maximum van £6935 GBP in een academisch jaar, £4625 GBP voor particuliere universiteiten of hogescholen, op voorwaarde dat de cursus een course intensity van 25% of meer heeft (course intensity betekent het deel van de cursus dat elk jaar wordt voltooid in vergelijking met een gelijkwaardige voltijdse cursus)

In alle gevallen kan de Student Loan het volledige inschrijvingsgeld dekken.

Master università all'estero

Kosten van een master

Master fees kunnen oplopen tot 10.906 GBP. Studenten kunnen studiefinanciering krijgen:

 • voltijdstudenten met een studieduur van één tot twee academische jaren
 • parttimers met een studieduur van twee tot vier academische jaren (niet langer dan tweemaal de duur van het voltijdse equivalent)
 • parttimers met een studieduur van maximaal drie jaar, wanneer er geen voltijds equivalent bestaat

Zelfs in al deze gevallen kan de studielening het volledige inschrijvingsgeld van de universiteit dekken.

PhD università all'estero

Kosten van een doctoraat

Ten slotte kan het doctoraatstarief oplopen tot 25.700 pond. U kunt in elk jaar van de opleiding een postdoctorale PhD-lening aanvragen en Student Finance kan het volledige collegegeld dekken. Wie echter na het eerste jaar een aanvraag indient, krijgt misschien niet het maximumbedrag, maar ongeveer de helft van wat hij heeft uitgegeven.

ragazza in biblioteca università

Hoe een studielening verkrijgen

Het aanvragen van de lening is niet zo moeilijk. Om de studielening te verkrijgen, hoef je alleen maar de termijnen en stappen zorgvuldig te volgen.

Te overwegen deadlines

Allereerst is het goed om te weten dat je tot negen maanden na inschrijving aan een Engelse universiteit Student Finance kunt aanvragen, zodat je zeker weet dat je wordt toegelaten.

In principe zijn de deadlines voor het aanvragen van studiefinanciering als volgt:

 • als de lessen beginnen tussen 1 augustus en 31 december, moet u uw aanvraag uiterlijk op 31 mei na het begin van de lesen indienen
 • als de lessen beginnen tussen 1 januari en 31 maart, moet de aanvraag uiterlijk 30 september na het begin van de lessen worden ingediend
 • als de lessen beginnen tussen 1 april en 30 juni, moet u zich uiterlijk op 31 december na het begin van de lessen aanmelden
 • als de lessen beginnen tussen 1 juli en 31 juli moet u zich uiterlijk op 31 maart na het begin van de lessen aanmelden

Stappen om de lening aan te vragen

1

Men moet het aanvraagpakket - de reeks documenten en formulieren die EU-burgers moeten indienen - online downloaden, de vereiste informatie invullen en het naar het bevoegde bureau sturen.
2

U moet dan een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opsturen naar het Student Finance Services Non UK Team.
3

Ten slotte wacht men op de brief waarin het bedrag van de toegekende lening wordt bevestigd, een brief die men meestal binnen zes weken ontvangt.

Hoe de studielening terugbetalen

Hoewel het belangrijk is om te begrijpen wat je moet doen om de lening te krijgen, is het goed om van tevoren te weten hoe je de lening moet terugbetalen. Er zijn verschillende gevallen:

 • Diegene die in het VK blijven wonen en werken
  Voor degenen die na hun studie in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen en werken, worden vergoedingen ingehouden op hun salaris, samen met belasting en, voor werknemers, nationale verzekering. Op je loonstrook zie je dus het bedrag dat is ingehouden en toegewezen aan de betalingen van Student Finance.
 • Zelfstandigen
  Voor zelfstandigen is het HM Revenue and Customs (HMRC) die het te betalen bedrag uit de belastingaangifte bepaalt.
 • Werknemers die belastingaangifte doen
  Werknemers die belastingaangifte doen, moeten op hun loonstrookjes of P60 (formulier waarop het bedrag van de belastingen staat die zij in het afgelopen belastingjaar over hun salaris hebben betaald) nagaan hoeveel zij van de lening hebben betaald, zodat zij deze informatie kunnen opnemen bij het invullen van dezelfde aangifte.
 • Wie langer dan 3 maanden in het buitenland woont
  Een ander geval is dat van degenen die voor meer dan drie maanden naar het buitenland gaan of in een ander land een nieuwe baan beginnen. In een dergelijke situatie is het noodzakelijk om de Student Loans Company te informeren waar je gaat wonen en hoeveel je aan salaris ontvangt, door het desbetreffende contract met het bedrag en/of je meest recente loonstroken op te sturen, zodat de SLC kan bepalen of het al dan niet nodig is om over te gaan tot terugbetaling van de studiefinanciering. In dat geval wordt ook het minimaal te betalen maandbedrag berekend. Uiteraard verschillen de drempels om de studielening terug te betalen van land tot land. Aangezien het buiten Groot-Brittannië niet de werkgever is die de bedragen op het loonstrookje inhoudt, moet iedereen de terugbetaling verrichten via hun digitale rekening, waar die ook adres-, inkomens- en werkwijzigingen moet doorgeven (zelfs als je stopt met werken), en natuurlijk de verrichte terugbetalingen en het saldo moet controleren.

Er is ook een mogelijkheid dat er om verschillende redenen om terugbetaling kan worden aangevraagd. In het bijzonder:

 • indien men meer dan het verschuldigde saldo heeft betaald;
 • als iemands jaarinkomen onder de drempel lag om tot terugbetaling over te gaan, maar de werkgevers de inhouding toch hebben verricht;;
 • of er eerder dan nodig terugbetalingen zijn gedaan.

Vrijwillige betalingen om de lening sneller af te betalen

Het is mogelijk om zonder sanctie over te gaan tot vrijwillige terugbetalingen naast de terugbetalingen via looninhoudingen of belastingaangiften.

Dit kan via online betaling met een internationale of Britse betaalkaart, bankoverschrijving of cheque. U kunt ook regelmatige maandelijkse aflossingen instellen via uw online rekening, met uw debetkaart (alleen kaarten van sommige financiële instellingen worden geaccepteerd) of door een automatische afschrijving in te stellen.

U kunt ook doorgaan met het saldo van de Student Finance. Raadpleeg in dat geval het persoonlijke gedeelte van de website of bel de SLC en verneem het totaal verschuldigde bedrag. Als u het saldo niet binnen twee weken betaalt, is het raadzaam een tweede keer te bellen omdat het saldo in de tussentijd gewijzigd kan zijn. Om te weten hoeveel u nog verschuldigd bent, moet u beschikken over uw P60, loonstrookjes voor het lopende belastingjaar en de meest recente berekening van uw studielening.

Wanneer de lening moet worden terugbetaald

De lening moet worden terugbetaald na voltooiing of bij het voortijdig verlaten van de school. Wie de studielening heeft gekregen, begint met terugbetalen wanneer hij zijn eerste salaris ontvangt dat een door de SLC vastgestelde minimumdrempel bereikt. Onmiddellijke betaling is echter niet vereist indien het salaris het basisbedrag niet bereikt.

Er zijn drie terugbetalingsplannen:

01

Plan 1

Het is bedoeld voor:

 • Engelse of Welshe studenten die vóór 1 september 2012 ergens in het Verenigd Koninkrijk met een ondergraduaat zijn begonnen;
 • Schotse of Noord-Ierse studenten die op of na 1 september 1998 ergens in het Verenigd Koninkrijk met een ondergraduate of postgraduate opleiding zijn begonnen;
 • EU-studenten die op of na 1 september 1998 met een ondergraduaat in Engeland of Wales zijn begonnen;
 • EU-studenten die op of na 1 september 1998 met een ondergraduaat of postgraduaat in Schotland of Noord-Ierland zijn begonnen.

De studielening wordt alleen terugbetaald wanneer je salaris meer bedraagt dan 364 GBP per week of 1577 GBP per maand (vóór belastingen en andere inhoudingen).

02

Plan 2

Het is bedoeld voor:

 • Engelse of Welshe studenten die op of na 1 september 2012 ergens in het Verenigd Koninkrijk met een opleiding zijn begonnen;
 • EU-studenten die op of na 1 september 2012 met een opleiding in Engeland of Wales zijn begonnen;
 • degenen die op of na 1 september 2013 een Advanced Learner Loan hebben afgesloten;

De studielening wordt alleen terugbetaald wanneer het ontvangen salaris meer bedraagt dan 494 GBP per week of 2143 GBP per maand (vóór belastingen en andere inhoudingen).

03

Postgraduate Loan

Het is alleen bedoeld voor Engelse of Welshe studenten die:

 • op of na 1 augustus 2016 een master-lening heeft afgesloten;
 • op of na 1 augustus 2018 een PhD-lening hebben afgesloten;

De studielening wordt alleen terugbetaald wanneer het ontvangen salaris meer bedraagt dan 404 pond per week of 1.750 pond per maand (vóór belastingen en andere inhoudingen).
Wie daarentegen in Noord-Ierland of Schotland een postdoctorale lening heeft afgesloten, moet deze volgens de criteria van plan 1 terugbetalen.

Bovendien moet u voor alle drie de plannen beginnen met de terugbetaling van uw lening in april na het einde van uw opleiding of, als u deeltijds studeert, begin april na het begin van uw opleiding.
Ten slotte moet je onthouden dat leningen 30 jaar na de eerste april waarin de terugbetaling is begonnen, worden geannuleerd.

?? ik snap niet wat er bedoeld wordt en kan de zin dus niet duidelijk herschrijven. Originele zin:

Infine, è bene ricordare che i prestiti sono annullati 30 anni dopo il primo aprile in cui si è iniziata la restituzione.

Hoeveel wordt er per maand terugbetaald van je studielening?

Het maandelijks of wekelijks terug te geven bedrag varieert afhankelijk van het plan waarin u zit, specifiek geeft u terug

 • 9% van het boven de drempel verdiende bedrag voor plannen 1 en 2
 • 6% van het bedrag dat boven de drempel voor de postdoctorale lening wordt verdiend

Als je een lening hebt voor plan 1 of 2 en tegelijkertijd een lening voor een master of doctoraat, moet je 15% terugbetalen van het bedrag dat je boven de loonsdrempel verdient.

Laten we een paar voorbeelden geven om het beter te begrijpen:

Voorbeeld 1

Laten we beginnen met plan 1. Het kan gebeuren dat u maandelijks wordt betaald en dat uw inkomen van tijd tot tijd varieert. Laten we aannemen dat het salaris in één maand 3000 GBP bedraagt, d.w.z. een bedrag dat de maandelijkse drempel van plan 1, d.w.z. 1577 GBP, overschrijdt. In dit geval bedraagt het eigen risico 1423 GBP (3000 GBP minus 1577 GBP). Voor deze maand moet u dus 9% van 1423 GBP terugbetalen, d.w.z. 128,07 GBP.
Voorbeeld 2

Laten we in plaats daarvan het geval van plan 2 bekijken, met een vast jaarlijks inkomen van bijvoorbeeld 33.000 GBP, dat regelmatig elke maand wordt betaald. Door een snelle berekening (33.000 GBP gedeeld door 12) komen we tot een maandsalaris van 2750 GBP. Aangezien de maandelijkse drempel voor Plan 2 2143 GBP bedraagt, overschrijdt het salaris deze drempel met 607 GBP (2750 GBP minus 2143 GBP). Men moet dus 23% van 607 GBP terugbetalen, d.w.z. 139,61 GBP per maand.

Ten slotte is er de situatie van degenen die een salaris hebben dat in de loop van het jaar verandert. In dit geval baseert men zich op het jaarinkomen om uit te maken in welk plan men valt:

 • £18,935 GBP per jaar voor plan 1
 • £25.725 GBP per jaar voor plan 2
 • £21,000 GBP voor postdoctorale leningen
studentessa universitaria al parco

Naar de universiteit in het VK gaan

Financieel onafhankelijk zijn en zich een studie in het buitenland kunnen veroorloven is een voorwaarde die men niet mag opgeven. Dankzij de Student Loan kun je je in de eerste plaats richten op je opleiding en niet te veel nadenken over het financiële aspect, dat pas aan het einde van je studie aan bod komt.

Naar de universiteit gaan in het Verenigd Koninkrijk zonder je ouders om hulp te vragen of je spaargeld aan te spreken is mogelijk. Het volstaat een paar trucs en aandacht voor deadlines om de cursussen te volgen die u echt interesseren en u te specialiseren in een vakgebied dat in België niet beschikbaar is, volledig in het Engels.

Credits: artikel geschreven in samenwerking met Irene Negri

Cover photo by Jurica Koletić on Unsplash

Sara Nosenzo

Author Sara Nosenzo

In WEP mi occupo di materiale promozionale, cartaceo e digital. Ho vissuto 3 mesi a Bruxelles per uno stage. Adoro scrivere storie di fantasia, spesso di notte, i film e le serie in lingua originale.

More posts by Sara Nosenzo