Skip to main content

Begrijpen hoe het Australische schoolsysteem werkt is de eerste stap als je wilt vertrekken voor een ervaring aan de andere kant van de wereld. Cijfers, vakken, examens, vakanties… Hoe werkt school in Australië?

De ontspannen levensstijl en het grote belang van het milieu in het dagelijks leven van de inwoners is zeker een goede reden om het land te ontdekken, misschien met een schooljaar in het buitenland.

Veel mensen dromen van de lange stranden van Australië en hun eerste keer op een surfplank, dus waarom niet ontdekken als exchange student! Voordat je besluit te vertrekken, is het belangrijk om elk aspect van het Australische schoolsysteem te kennen: cijfers, lesroosters, vakken, buitenschoolse activiteiten… Je vindt hier alle informatie die je nodig hebt.

De sterke punten van het Australische schoolsyteem

Het Australische schoolsysteem verschilt in sommige opzichten van het Belgische schoolsysteem. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

Uitdagende lessen (ook buiten)

Lezingen worden vaak vervangen door gesprekken en ontmoetingen buiten, op het schoolplein. Zo zijn leerlingen meer gemotiveerd om de leraar te volgen, te studeren, groepswerk te doen en over zichzelf en hun sterke punten te leren.

In Australië is het gemakkelijker om vrienden te maken met verschillende leerlingen van de school, omdat aan het eind van elke les van klas gewisseld wordt. Zo kun je studenten uit andere klassen ontmoeten en je vriendennetwerk uitbreiden.

Nabijheid van de arbeidsmarkt

Australische leerlingen komen ook dichter bij de wereld van het werk dankzij de verscheidenheid aan vakken die op scholen worden aangeboden. Cursussen zoals mechanica, juridische studies, bedrijfskunde, mariene wetenschappen of luchtvaartwetenschappen bieden studenten de mogelijkheid om technische vaardigheden te verwerven en in contact te komen met lokale bedrijven en verenigingen.

Beschikbaarheid van leraren

De relatie tussen studenten en docenten is minder formeel en de docenten zijn over het algemeen meer beschikbaar tijdens en na de lessen. Een van de belangrijkste redenen waarom ze zo nuttig zijn, is dat ze tot doel hebben van leerlingen zelfstandige, succesvolle, creatieve en zelfbewuste leerlingen te maken. In de laatste twee jaar van de middelbare school is er een assistent die de leerlingen begeleidt bij hun vakkenkeuze en de weg naar de universiteit van hun voorkeur.

School, plaats van gezelligheid

In tegenstelling tot de Belgische school, is de Australische school een echte gemeenschap. Elk jaar worden uit de leerlingen captains, vice-captains en prefecten benoemd, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van alle schoolevenementen. De leerlingen nemen actief deel aan bijeenkomsten, sports carnivals door zich in hun huiskleur te kleden, openbare evenementen op school, feesten, vergaderingen, enz.

Aan het eind van het jaar worden prijzen uitgereikt aan de meest uitmuntende studenten op academisch gebied en aan degenen die zich hebben onderscheiden op het gebied van sport, kunst of kwaliteiten als leiderschap, altruïsme en school spirit.

Nieuwe geavanceerde infrastructuur

Australische scholen hebben veel ruimte en faciliteiten met alles wat je nodig hebt: interactieve whiteboards, wetenschaps- en computerlabs met speciale apparatuur, nieuwe computers, sportscholen, sportvelden en zwembaden.

Vertegenwoordiging van de school

In Australië heeft elke school zijn eigen uniform dat gerespecteerd en gedragen moet worden. Een school bezoeken betekent deel uitmaken van een echte gemeenschap: studenten vertegenwoordigen hun instelling buiten de instelling en gedragen zich dienovereenkomstig.

Gratis bibliotheek

In Australië wordt nauwelijks met boeken gestudeerd, behalve voor een paar vakken. Daarom kunnen leerlingen boeken uit de bibliotheek lenen, maar moeten zij deze aan het eind van het jaar terugbrengen.

Schoolprogramma’s

Australische scholen bieden begaafde en getalenteerde leerlingen ‘Gifted and talented‘ en ‘High achievement‘ programma’s, die hen de kans geven wat extra krediet te verdienen om zich aan te melden voor de universiteit.

Het onderwijssysteem in Australië

Het onderwijstraject in Australië omvat een periode van 12 jaar vanaf de basisschool, ook bekend als Year 1, met als hoogtepunt het Australian Diploma, dat in Year 12 wordt behaald. Na het afstuderen behoren cursussen en instituten voor undergraduate en postgraduate studie tot de mogelijkheden.

Tabel van schooljaren in het Australische schoolsysteem

01

Preparatory

De Prepatory School is vergelijkbaar met onze kleuterschool, maar duurt twee jaar. Het eerste jaar, bekend als kindy, verwelkomt kinderen vanaf drie jaar die twee of drie dagen per week deelnemen aan de voorgestelde activiteiten. Het tweede jaar, preprimary genoemd, wordt daarentegen voltijds gevolgd en is een verplicht onderwijstraject. Het openbare voorstel wordt geflankeerd door het particuliere voorstel, dat voorziet in een uitgebreider tijdschema om tegemoet te komen aan de behoeften van de ouders. Deze oplossingen zijn betalend.

02

Primary School

De lagere school duurt zes jaar: van 6 tot 12. Er worden doorgaans acht vakken bestudeerd: Engels, wiskunde, wetenschap en milieu, maatschappij, techniek en technisch onderwijs, talen, kunstonderwijs en lichamelijke opvoeding. Er zijn ook activiteiten zoals muziek, zwemmen, dans en gymnastiek.

De basisschool wordt sterk beleefd door de hele lokale gemeenschap: ouders, buren en bedrijven uit de omgeving nemen actief deel aan haar initiatieven. De oudercommissie beslist over schoolactiviteiten en het lesprogramma; ouders helpen op vrijwillige basis ook mee in de kantine of bij buitenschoolse activiteiten.

03

Secondary School

De Secondary School duurt zes jaar, waarvan twee jaar middelbare school (Year 7 en 8) en vier jaar middelbare school (Year 9, 10, 11 en 12).
Tot en met leerjaar 3 zijn er acht vakken, dezelfde als op de basisschool, die worden getoetst in een eindtoets, het Naplan genaamd. In de volgende drie jaar worden de vakken teruggebracht tot zes, zodat de student zich kan richten op zijn persoonlijke voorkeuren. Om leerlingen te helpen bij hun keuze voor een universiteit of specialisatietraject, schrijven docenten een rapport over de bekwaamheid, het gedrag en de vorderingen van de leerling in het vak dat zij onderwijzen. Deze beoordeling is het uitgangspunt voor gezinnen om te beslissen welke weg zij na de Secondary School willen volgen.

Het is alleen mogelijk om tegelijk met het einde van Year 10 de school op 15 of 16-jarige leeftijd te verlaten als je kunt aantonen dat je voltijds werkt, stage loopt of bent ingeschreven bij een beroepsschool (TAFE).
Wie doorgaat, behaalt aan het eind van het twaalfde jaar een diploma dat wordt erkend door bedrijven, universiteiten en beroepsopleidingsinstituten.

04

Universities

Toelating tot de universiteit is mogelijk als u voldoet aan de eisen van de individuele universiteit voor de door u gekozen opleiding. Elke universiteit kan daarom een bepaald prestatieniveau van de student verlangen. In het algemeen zijn een diploma in het Year 12, een goed cijfer voor Engels en bepaalde cijfers voor vakken in verband met de studie vereist. Om toegelaten te worden tot de universiteit is het noodzakelijk het diploma voor te leggen en een bepaald niveau van ATAR, Australian Tertiary Admission Rank, te hebben. Dit percentage geeft aan waar het gemiddelde van de individuele student zich bevindt ten opzichte van het nationale gemiddelde.

De universiteit is verdeeld in twee cycli:

  • Undergraduate
    Aan het eind van de drie- of vijfjarige studie, afhankelijk van het vak, behaalt de student een bachelordiploma. Indien die besluit een extra studiejaar toe te voegen, behaalt die naast het bachelordiploma het Honours Degree.
  • Postgraduate
    Als de student besluit zijn studie voort te zetten, van zes maanden tot twee jaar, kan hij een van de volgende graden behalen: Graduate Certificate, Graduate Diploma, Master Degree, Doctoral Degree (PhD).

Droomt u er al van om u onder te dompelen in dit schoolsysteem? Zoek uit of het iets voor jou is.

De uitdaging begint
Attitude Trail: l primo passo per superare i tuoi confini
Attitude Trail: l primo passo per superare i tuoi confini

Droomt u er al van om u onder te dompelen in dit schoolsysteem? Zoek uit of het iets voor jou is.

De uitdaging begint

De Australische schoolkalender

In tegenstelling tot het Belgische onderwijs begint het Australische onderwijs eind januari en eindigt het rond begin december. Deze eigenaardigheid is te wijten aan de omkering van de seizoenen: voor de Australiërs vallen de langste vakanties met Kerstmis, terwijl ze voor ons geconcentreerd zijn in juli en augustus.

Een schooljaar duurt ongeveer 10 maanden en is verdeeld in twee semesters, die op hun beurt weer verdeeld zijn in twee semesters. De lessen duren 10 weken en aan het einde daarvan is er een pauze van twee weken.

De belangrijkste feestdagen zijn Kerstmis en Boxing Day, Pasen, Australia Day op 26 januari, Labour Day waarvan de datum verschilt van staat tot staat, Anzac Day op 25 april ter ere van alle Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog hebben gevochten en Koninginnedag op de tweede maandag in juni. De vakantieperiodes kunnen enigszins veranderen, afhankelijk van de bezochte school.

Voorbeeldschema van Australische termen en hun duur in het Australische schoolsysteem

De Australische dagindeling

Australische studenten gaan van maandag tot vrijdag naar school en het schoolrooster bevat twee pauzes: de eerste is 30 minuten en de tweede is ongeveer 50 minuten om te lunchen. Elke les duurt meestal 50 minuten en tussen de lessen wisselen de leerlingen van boek door naar hun locker te gaan.

Eén dag van de week is gewijd aan sport en voor deze activiteit is het dragen van een sporttenue verplicht. De leerlingen trainen met hun eigen team, gekozen volgens het schooljaar en hun eigen capaciteiten, om het op te nemen tegen andere scholen.

Vakken, curriculum en buitenschoolse activiteiten in Australië

Het Australische onderwijssysteem is gebaseerd op het Angelsaksische model. Middelbare scholieren kunnen hun eigen curriculum bepalen door verplichte vakken te combineren met andere vakken van hun keuze. Over het algemeen zijn de verplichte vakken Engels en wiskunde. Voor de keuzevakken kan men kiezen uit een ruime selectie: van biologie tot digitale fotografie, van vreemde talen tot cooking class; er zijn ook meer ongebruikelijke vakken zoals timmeren, mechanica en ruimtevaartwetenschappen. Afhankelijk van de bezochte school is het aanbod meer of minder uitgebreid en soms beperkt als sommige vakken vol zijn.

Van groot belang op Australische scholen, zowel openbare als particuliere, zijn buitenschoolse activiteiten zoals sport, clubs en vrijwilligersorganisaties. Er is een breed scala aan sporten om uit te kiezen, zoals basketbal, cheerleading, softbal, tennis, golf, voetbal, atletiek, volleybal, rugby, enz. Activiteiten zoals dans, koor, band, theater, enz. ronden het onderwijsaanbod af. Australische scholen organiseren ook excursies en kampen voor fysieke en mentale training.

L’ultimo giorno di scuola dell’ultimo anno, gli studenti di tutta la scuola partecipano alla cerimonia di consegna del diploma da parte del preside della scuola. Per salutare la comunità scolastica, gli alunni preparano un’esibizione, mentre nel pomeriggio prendono parte a una cerimonia in presenza delle famiglie. Si conclude la giornata con un ballo organizzato per festeggiare l’uscita dalla scuola e il conseguimento del diploma.

Op de laatste schooldag in het laatste jaar nemen de leerlingen van de hele school deel aan een diploma-uitreiking door het schoolhoofd. Als afscheid van de schoolgemeenschap bereiden de leerlingen een voorstelling voor, terwijl ze ‘s middags deelnemen aan een ceremonie in aanwezigheid van hun familie. De dag eindigt met een dans georganiseerd om het verlaten van de school en het afstuderen te vieren.

De schoolcijfers in Australië

Australische scholen beoordelen leerlingen met twee soorten toetsen:

    • toetsen: onverwachte toetsen die het voortdurend leren van leerlingen over meerdere onderwerpen testen en maximaal 30 minuten duren.
    • overhoringen: deze toetsen het leren op lange termijn en vallen vaak samen met de voltooiing van de examens.

Studenten worden in de meeste gevallen geëxamineerd door middel van schriftelijke toetsen en mondelinge productie wordt alleen gebruikt voor de presentatie van projecten of groepspapers. Mondelinge presentatie, als persoonlijke beoordeling, moet niet worden opgevat als vraagstelling, maar als presentatie van bepaalde onderwerpen voor de hele klas. Bovendien vormen het gedrag en het huiswerk van de leerling een integraal onderdeel van de eindbeoordeling. Als men voor een vak zakt, kan men het gemiddelde inhalen met de volgende toetsen zonder het jaar te verliezen. Het jaar daarop moet men echter de gezakte examens opnieuw afleggen en slagen.

Cijfers in Australië worden cijfers genoemd, en worden uitgedrukt in letters, van A tot F. Elke leerling moet voor alle vakken een voldoende halen, een C, wat overeenkomt met het Belgische 6.

Schema di voti australiani a confronto con quelli della scuola secondaria italiana per comprendere meglio il sistema scolastico australiano

Het Australische middelbare schooldiploma

Het eindexamen bestaat uit een schriftelijke toets Engels, een tweede toets met alle andere vakken en twee quiztoetsen over alle vakken. Naast de verzamelde studiepunten worden de resultaten van de afzonderlijke toetsen en het al dan niet minstens twee jaar studeren van een vreemde taal bij elkaar opgeteld.

 

Voor studenten die voorbereidende cursussen aan de universiteit hebben gevolgd, wordt een cijfer, OP genaamd, gegeven, variërend van 1 tot 25. Studenten met een OP van 1 kunnen naar elke universiteit die ze willen, terwijl degenen met een cijfer dichter bij 25 alleen naar bepaalde opleidingen kunnen.

Dompel jezelf onder in het Australische onderwijssysteem en realiseer een droom

Uit eerste hand ervaren hoe het is om als Australiër te leven is de droom van velen, misschien dankzij een schooljaar in het buitenland.

De school kan het startpunt zijn voor het ontdekken van de nieuwe wereld en de mogelijkheid om actief deel te nemen aan activiteiten die door de plaatselijke gemeenschap worden aangeboden. Uit je comfortzone stappen stelt je in staat je horizon te verbreden en over jezelf te leren. Het lijkt misschien een sprong in het onbekende, maar de ontdekking van een nieuwe weg is zeker de moeite waard!

Artikel geschreven in samenwerking met Michela Cutigni

Denk je dat je klaar bent om in het buitenland te studeren? Hier is een uitdaging om het antwoord te vinden.

Meer weten
Attitude Trail: l primo passo per superare i tuoi confini
Attitude Trail: l primo passo per superare i tuoi confini

Credi di essere pronto per studiare all’estero? Ecco una sfida per conoscere la risposta.

Scopri di più
Sara Nosenzo

Author Sara Nosenzo

In WEP mi occupo di materiale promozionale, cartaceo e digital. Ho vissuto 3 mesi a Bruxelles per uno stage. Adoro scrivere storie di fantasia, spesso di notte, i film e le serie in lingua originale.

More posts by Sara Nosenzo