Skip to main content

Als je geen duidelijk idee hebt van wat je na de middelbare school of een bachelordiploma gaat doen, kan een tussenjaar om Nederlandse les te geven in Australië de oplossing zijn die je zoekt. Maar wat zijn de voorwaarden om te vertrekken?

Wat een taalassistent in het buitenland doet

Als je graag met kinderen werkt en graag betrokken wil raken bij het geven van Nederlandse les in het buitenland, is de ervaring van assistent Nederlandse les een werkelijk verrijkende kans. Het is een gevarieerde en interactieve baan, een niet te missen professionele kans voor iedereen die Nederlandse lessen wil geven in het buitenland. Dit zijn de belangrijkste taken:

Ondersteuning van de taaldocent in de klas

De leraar-assistent is een woordvoerder van de Belgische (en mogelijks ook de Nederlandse) cultuur. Daarom wordt hem of haar vaak gevraagd onderwerpen te behandelen die nauw verband houden met zijn of haar land: een goede gelegenheid om de stereotypen waarmee wij normaal gesproken worden vergeleken, om te zetten in momenten van diepgaande studie. Naast het culturele aspect kan de taalassistent zich ook bezighouden met grammatica of uitspraak, of les geven in familiaire zinnen, uitdrukkingen en bepaald jargon.

Individuele lessen geven aan studenten met moeilijkheden

De taalassistent kan ook bijles geven aan studenten met bijzondere moeilijkheden of studenten voorbereiden die de taal grondig willen bestuderen, bijvoorbeeld voor een examen of een taalcertificaat.

Een gesprekspartner zijn voor de docent Nederlands

Een andere taak van de onderwijsassistent is de taalleraar te voorzien van ideeën en suggesties: de constante uitwisseling met een moedertaalspreker stelt een leraar Nederlands in het buitenland in staat op de hoogte te blijven en nuttig materiaal te ontvangen voor zijn of haar onderwijsactiviteiten, waardoor de inhoud van zijn of haar lessen wordt verlevendigd.

Deelnemen aan studentenactiviteiten

Ten slotte moeten degenen die Nederlandse les geven in Australië deelnemen aan andere activiteiten die deel uitmaken van het leven van de studenten. Hij of zij kan hen volgen tijdens sporturen, deelnemen aan muzieklessen of hen vergezellen op uitstapjes en excursies.

De voordelen van onderwijzen in Australië

Wie als taalassistent naar Australië vertrekt, staat niet alleen een professionele, maar ook een menselijke ervaring te wachten. De voordelen van Nederlands les geven in het buitenland zijn:

Contact met tieners

Relaties met jonge geesten houden de hersenen voortdurend in beweging; tieners zijn de ruggengraat van de maatschappij van morgen en de spiegel van veranderingen die plaatsvinden.

Creatief en stimulerend werk

Bij het voorbereiden van lessen en activiteiten in de klas kunt u uw flair en inventiviteit gebruiken; u moet uitzoeken hoe u een hoog aandachtsniveau kunt bereiken en hoe u met individuen (leerlingen en leraren) en verschillende klassen omgaat. Om deze beide dingen zo goed mogelijk te doen, is het noodzakelijk zich te informeren, te studeren en te oefenen.

Een nieuwe cultuur ontdekken

Enerzijds ben je ambassadeur van je eigen land, anderzijds ben je te gast in een ander continent, Australië. Door het dagelijkse leven te ervaren, de plaatselijke bevolking te leren kennen, de lokale gewoontes te leren kennen en een nieuw schoolsysteem te benaderen, kunt u uw perspectieven verruimen door een totale onderdompeling in een andere context te ervaren dan u gewend bent.

Uw taalniveau verbeteren

Voortdurende oefening van het Engels is een garantie voor snelle vooruitgang op communicatief niveau. U oefent de vaardigheden die gewoonlijk in een taalcursus worden ontwikkeld (luisteren, lezen, schrijven en spreken), maar u doet dat in een echte context, die veel stimulerender is.

Uw CV verbeteren

De mogelijkheid om beroepservaring in het buitenland toe te voegen aan iemands CV, compleet met een door de school afgegeven certificaat van deelname, is ongetwijfeld een belangrijk pluspunt voor een potentiële werkgever. Het getuigt van aanpassingsvermogen en teamwerk, probleem solving en vindingrijkheid, en wordt een investering in iemands toekomst.

Kost en inwoning

Uit eerste hand het dagelijks leven van een gastgezin ervaren, typische gerechten uitproberen en in een lokaal huis wonen is niet alleen een economisch maar ook een cultureel voordeel. In tegenstelling tot een gewone toerist, leren degenen die kiezen voor een meer permanente en duurzame oplossing, hun gastland beter kennen.

Nederlands onderwijzen in Australië: dit zijn de voorwaarden

De motivatie die een jongere ertoe aanzet een dergelijke ervaring op te doen, is zeker een belangrijk voorrecht voor degenen die de meest geschikte kandidaten voor de functie van taalassistent moeten selecteren.

Maar wat zijn de fundamentele vereisten om Nederlands te onderwijzen in Australië?
Allereerst is het noodzakelijk Nederlands als moedertaal te hebben en gedreven te zijn. Het is ook essentieel dat je flair hebt voor lesgeven en interculturele betrekkingen, en een echte wil hebt om jonge studenten kennis te laten maken met je taal. Daarom is het raadzaam sociaal en ruimdenkend te zijn, maar tegelijkertijd serieus en verantwoordelijk.

Het is ook belangrijk om een universitaire opleiding in taal of onderwijs te volgen, of op zijn minst ervaring te hebben met kinderen in zomerkampen of jeugdbewegingen als begeleider of babysitter. Wie een diploma of een studie op een bepaald gebied heeft (sport, kunst, mode, muziek, theater…) kan ook de leraren bijstaan in andere vakken, waardoor je bijdrage nog doeltreffender wordt.

Een essentieel punt ten slotte is flexibiliteit. Om onderwijsassistent te worden, moet men namelijk 2 tot 12 maanden beschikbaar zijn (afhankelijk van de school waar men geplaatst wordt). Aangezien het de school is die de taalassistent kiest, hebben degenen die vertrekken niet de mogelijkheid om over hun uiteindelijke bestemming te beslissen. Ook de woonvorm kan niet worden gekozen en blijft niet noodzakelijk dezelfde voor je hele verblijf in Australië: je kunt worden ondergebracht bij een lokale familie, in een gedeelde flat wonen of in een universitaire residentie.

Nederlands onderwijzen in Australië

Naar Australië vertrekken als taalassistent is niet gemakkelijk. Er moeten veel documenten worden voorbereid om aan het project te kunnen deelnemen en veel bureaucratische stappen worden doorlopen: je moet een CV in het Engels opstellen en een officiële vertaling van je diploma’s voorleggen, een medisch formulier indienen waaruit je gezondheidstoestand en vaccinaties blijken, een paspoort, visum en strafblad aanvragen, een doeltreffende motivatiebrief schrijven, referenties verzamelen…

Als je een agentschap kiest dat de voorbereiding van je dossier met documenten voor het leraarschap in Australië volgt, wordt je leven gemakkelijker. Bovendien kent een bureau dat gespecialiseerd is in dit soort programma’s de scholen waar de taalassistenten worden geplaatst, zodat ze in contact kunnen komen met iemand die deze ervaring voor hen heeft opgedaan.

Door deel te nemen aan een motivatiegesprek in de taal voordat u vertrekt, krijgt u inzicht in uw sterke en zwakke punten. Zo vermijdt u dat u onvoorbereid aankomt, emotioneel of met een te laag niveau Engels, en bent u voorbereid op de cultuurschok die u onvermijdelijk zult ervaren zodra u in het Land van de Kangoeroes aankomt.

Photos by Michela Marazzi, Teacher Assistant in Australia – WEP

Elena Arneodo

Author Elena Arneodo

Racconto il mondo WEP e dei nostri ragazzi. Ho alle spalle un anno all’estero in Finlandia, corsi di lingua in Spagna e UK, esperienze da teacher assistant in Austria e coordinatrice di gruppi in molti Paesi del mondo: amo le nuove prospettive.

More posts by Elena Arneodo