Skip to main content

Het Amerikaanse schoolsysteem leren kennen en begrijpen hoe het werkt is de eerste stap om naar het buitenland te vertrekken. Cijfers, vakken, examens, vakanties, … In dit artikel vind je alles wat je moet weten over de scholen in Amerika!

Het Amerikaanse schoolsysteem spreekt voor velen tot de verbeelding. Van de typische gele schoolbus tot het schoolbal, er zijn veel zaken die we vooral kennen dankzij films en tv-series.

Het idee om een (studie)periode in de VS door te brengen en die typisch Amerikaanse dingen met eigen ogen te ontdekken, bijvoorbeeld door een jaar in het buitenland te studeren, is iets dat veel jongeren aanspreekt. Voordat je beslist of dat iets voor jou is, is het goed om de verschillende aspecten van het Amerikaanse schoolsysteem te kennen. Cijfers, lessenroosters, vakken en buitenschoolse activiteiten – er valt zoveel te ontdekken. Wij helpen je op weg! 

De sterke punten van het Amerikaanse onderwijssysteem

De aanpak van het Amerikaanse schoolsysteem verschilt in sommige opzichten van de Belgische. Dit zijn de opvallendste eigenschappen:

Grotere autonomie voor studenten

De onderwijsmethode is eerder formatief dan academisch, dus vooral gericht op het leerproces van de student zelf en minder gaan vergelijken met andere studenten. Studenten worden aangemoedigd om naar de lessen te gaan, te interageren, vragen te stellen, voor hun mening uit te komen en dit onder andere door groepswerk en individueel onderzoek. De verplaatsing tussen lokalen om colleges te volgen bevordert ook een grotere autonomie.

Nabijheid van de arbeidsmarkt

Naast de pragmatische methode die studenten probeert voor te bereiden op het beroepsleven, betreden Amerikaanse studenten de arbeidsmarkt eerder dan Belgische studenten. Velen combineren school met een job, ze mogen hiervoor ook voordat de les afgelopen is al vertrekken om te gaan werken.

Bereikbaarheid van docenten

Professoren hebben een speciale ruimte om studenten te ontvangen, de zogenaamde tutoring. Een ander interessant aspect is dat er voor elke leerling een adviseur is, een assistent die hen begeleidt bij het kiezen van vakken en buitenschoolse activiteiten. Deze begeleider helpt de student zijn passies na te streven, is er bij moeilijkheden en fungeert als psychologische steun.

School, een plaats van gezelligheid

Inherent aan de Amerikaanse cultuur is dat de schoolervaring draait om het samen zijn. De school is een gemeenschap, een plaats waar je de hele dag leeft en deelneemt aan talrijke activiteiten met andere leerlingen. Je supportert voor je schoolteam en draagt de kleuren ervan, je gaat naar feestjes en andere leuke gelegenheden. Dit alles zorgt voor een sterk saamhorigheidsgevoel.

Nieuwe en uitgeruste infrastructuur

Amerikaanse scholen beschikken over het algemeen over goed uitgeruste klaslokalen, wetenschaps- en computerlokalen met de nodige apparatuur. Gezien sport ook heel belangrijk is hebben ze ook meerdere sportzalen, sportvelden en zwembaden. Dit zijn over het algemeen gerenoveerde of nieuwe gebouwen waar het aangenaam vertoeven is.

Interesse in de persoon

Je kunt naar school gaan in een trui, sweatshirt of T-shirt, of met sneakers aan. Er zijn minder regels dan in de meeste scholen in België als het gaat over kledij. 

Gratis boeken

In België kan de kost van schoolboeken hoog oplopen, gezien het grote aantal boeken dat je moet aankopen voor de verschillende vakken. In Amerika ga je aan het begin van de lessen naar de schoolbibliotheek en leen je daar de boeken die je nodig hebt, om ze aan het eind weer terug te brengen. Studenten hebben vaak niet eens een pennenzak. Alles wat ze nodig hebben zijn een paar mappen voor de verschillende vakken en een pen of potlood.

De opleiding in de Verenigde Staten

Voor Amerikanen begint het onderwijs met de kleuterschool en eindigt het ten laatste met een doctoraalscriptie. Het omvat de zogenaamde K-12, de periode van 12 jaar vanaf de lagere school tot het Amerikaanse diploma.

Schema onderwijssysteem USA

01

Nursery School of Kindergarten (kleuterschool)

Het is vaak erg moeilijk om een plaats te vinden in een openbare kleuterschool. Daarom is het vaak nodig om een beroep te doen op een particuliere instelling. Kleuterscholen, die niet verplicht zijn, zijn bedoeld voor kinderen jonger dan zes jaar. Kinderen verblijven er minimaal twee uur tot zes uur, al is er ook een naschools programma indien gewenst. Kleuterscholen bereiden over het algemeen het leren lezen en schrijven voor, maar geven er nog geen les in.

02

Elementary School (lagere school)

Ook in Amerika wordt vaak gekozen voor een school in de buurt. Op de lagere school is aanwezigheid verplicht. Met de lagere school beginnen de klassen; zij gaan van de eerste, die begint op de leeftijd van zes à zeven jaar, tot de vijfde, die eindigt op de leeftijd van tien à elf jaar. De kinderen hoeven niet vaak van klas te veranderen, behalve voor speciale lessen zoals muziek, gymnastiek en kunst.

03

Middle School (middelbare school)

Hoewel het niet is waar de meeste leerlingen voor kiezen, kunnen studenten al vanaf de middelbare school het ouderlijk nest verlaten door zich in te schrijven in een Junior Boarding School, een particuliere voorziening die kost en inwoon biedt in schoolgebouwen. De middelbare school heeft een aantal verplichte vakken, maar de Amerikaanse kinderen kunnen hun curriculum al personaliseren door enkele keuzevakken op te nemen. Bovendien moeten zij van het ene klaslokaal naar het andere gaan om hun zelf samengesteld lesprogramma te volgen, iets wat hen aanmoedigt om zelfstandig te zijn. Het eerste deel van de middelbare school omvat drie jaar, van de 6e klas, die begint op 11-12-jarige leeftijd, tot de 8e klas, die eindigt op 13-14-jarige leeftijd.

04

High School (middelbare school)

Naast de Middle School behoort ook de Amerikaanse High School tot de middelbare school. Net als in voorgaande jaren moeten de leerlingen hier een aantal verplichte vakken volgen (Engels, wiskunde, geschiedenis, sociale wetenschappen en lichamelijke opvoeding) en vullen ze dit aan met keuzevakken, waardoor hun opleiding wordt gepersonaliseerd. Daarnaast kunnen degenen die al weten dat ze hun studie willen voortzetten door naar een universiteit te gaan, kiezen voor Advanced Placement (AP) of International Baccalaureate (IB), cursussen die bedoeld zijn om degenen die willen worden toegelaten tot een universiteit voor te bereiden.

Ook hier zijn er enkele particuliere instellingen die kost en inwoon aanbieden, de zogenaamde Boarding Schools of Prep Schools.

Het tweede deel van de Amerikaanse middelbare scholen duurt vier jaar: de 9e klas (14-15 jaar) staat bekend als Freshman, de 10e klas (15-16 jaar), de zogenaamde Sophomore, de 11e klas (16-17 jaar) of Junior, de 12e klas (17-18 jaar) of Senior.

05

Undergraduates Studies (universitaire of professionele bachelor)

Van de leeftijd van 18 tot 23 jaar gaan studenten naar de hogeschool of universiteit en hier worden ze onderverdeeld in het eerste jaar (Freshman Year), het tweede jaar (Sophomore Year), het derde jaar (Junior Year) en het laatste jaar (Senior Year), het jaar waarin ze hun diploma behalen.

Ook hier zijn er openbare en particuliere universiteiten, die duurder maar ook prestigieuzer zijn, of scholen die beroepsopleidingen aanbieden en zo studenten voorbereiden om sneller de arbeidsmarkt te betreden.

Hoe werken Amerikaanse universiteiten?

In het algemeen duurt de universitaire opleiding vier jaar en begint met met algemene vakken, waarna men zich later specialiseert wanneer het hoofdvak wordt gekozen waarin men wil afstuderen. Sommige universiteiten voorzien een dubbele major, d.w.z. een specialisatie in twee vakken, of geven de mogelijkheid om naast de major ook een minor te kiezen, d.w.z. een vak dat als secundair aan het hoofdvak wordt beschouwd.

Aanvragen voor Amerikaanse hogescholen worden al van de Juniors ingediend via een online aanvraagsysteem, de Common Application (of Common App). Eén vereiste is dat men slaagt voor de SAT- en ACT-tests, tests die worden gebruikt om niet alleen de vaardigheden en buitenschoolse activiteiten te beoordelen, maar ook de dossiers die zij hebben voorbereid.

 

Meer informatie over colleges in Amerika

06

Graduate Schools (specialisatie)

Wie postdoctoraal onderwijs wil volgen, moet slagen voor de GRE-test. Als ze voor het examen zijn geslaagd, kunnen studenten kiezen uit verschillende masters: kunst en wetenschap (de meest populaire), bedrijfskunde (voor wie zich specialiseert in economie en financiën), onderwijs, schone kunsten, rechten en geneeskunde,…

07

Doctor of Philosophy (doctoraat)

Als je dan verder studeert voor een carrière in de academische wereld, krijg je een stipendium. De opleiding duurt gewoonlijk één tot drie jaar, waarna je het Preliminary aflegt (schriftelijk examen, gevolgd door een tweede schriftelijk of mondeling examen) en je doctoraalscriptie, bekend als het Dissertation, voorbereidt.

De kalender van het Amerikaanse schoolsysteem

Wanneer begint de school in Amerika? Gewoonlijk tussen eind juli en begin september, en hij eindigt tussen eind mei en eind juni, voor een totale duur van negen maanden. Het schooljaar is verdeeld over twee semesters die lopen van september tot december en van januari tot mei, die op hun beurt zijn onderverdeeld in twee termijnen die ‘termen’ worden genoemd. Sommige scholen gebruiken in plaats daarvan de indeling in drie termijnen van vier maanden die lopen van september tot december, van januari tot maart en van maart tot mei of juni.

Festività in America

Het Amerikaanse schoolsysteem voorziet een vrije dag op bepaalde feestdagen. De belangrijkste zijn Thanksgiving, de laatste donderdag van november (wat resulteert in een “lang” weekend), Kerstmis (met enkele weken vakantie) en de studenten hebben over het algemeen ook een pauze van een week halverwege het semester, in de herfst en de lente. De vakantieperiodes worden van tevoren aan de leerlingen meegedeeld en verschillen per school.

Het is niet mogelijk de school te verlaten zonder een gecertificeerde reden (bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter), die enkele dagen van tevoren moet worden meegedeeld aan de leerkracht en de directeur, die zijn toestemming moet geven.

De Amerikaanse dagindeling

De cursussen worden doorgaans gevolgd van maandag tot en met vrijdag, en beginnen tussen 7.30 en 8.00 uur en eindigen tussen 14.30 en 15.30 uur. Er is ook een lunchpauze van 30-40 minuten. Elk college duurt normaal 50 minuten en tussen elk college is er een pauze van 5-10 minuten waarin de studenten van lokaal verplaatsen om hun gekozen vakken bij te wonen, waarbij ze langs hun kluisje of locker gaan om de nodige boeken te halen. Als de eerste bel gaat, moet je je haasten naar je lokaal, want de volgende bel geeft het eigenlijke begin van de les aan en je moet op tijd aanwezig zijn. De middag is gewijd aan sportieve en recreatieve activiteiten, die facultatief zijn.

De vakken, het curriculum en de buitenschoolse activiteiten in Amerika

Om te begrijpen hoe het Amerikaanse schoolsysteem functioneert, kan je het Angelsaksische model als voorbeeld nemen. Middelbare scholieren kunnen hun eigen studietraject bepalen door verplichte vakken te combineren met keuzevakken.

Over het algemeen zijn de verplichte lessen Engelse taal en literatuur, wiskunde, wetenschappen, sociale wetenschappen en lichamelijke opvoeding. Voor de keuzevakken kan je kiezen uit een ruim aanbod: van biologie tot digitale fotografie, van vreemde talen tot kookles of wat dacht je van timmerwerk of kunst en muziek. Afhankelijk van de school is het aanbod meer of minder uitgebreid en soms beperkter doordat sommige vakken al vol zijn.

Van groot belang op Amerikaanse scholen, zowel op de openbare als de particuliere, zijn de buitenschoolse activiteiten, vooral sport, maar ook andere clubs en vrijwilligersverenigingen.

Je kunt kiezen uit een groot aantal sporten zoals basketbal, cheerleading, cross-country, honkbal, softbal, tennis, golf, voetbal, atletiek, volleybal,… Ook zijn er veel andere mogelijkheden voor activiteiten zoals dans, koor, band, theater,… Deelnemen aan buitenschoolse activiteiten is niet alleen een leuke manier om je dag door te brengen met je leeftijdsgenoten, nieuwe vrienden te maken en je ervaring te verrijken, maar ook echt een belangrijk deel van de Amerikaanse cultuur.

Na school komen studenten ook samen om hun schoolteams aan te moedigen, vooral tijdens voetbal vrijdagavond. Andere opmerkelijke schoolevenementen zijn verschillende feesten, zoals Homecoming en het beroemde Prom.

Amerikaanse schoolcijfers

Het is goed om te weten hoe de studenten worden beoordeeld. Normaal gesproken zijn er vier soorten tests.

  • daily grades, taken, die 15% van het eindcijfer uitmaken;
  • quizzes, vaak verrassingstoetsen die over een deel van de syllabus gaan en in ongeveer een half uur worden afgerond;
  • tests, echte toetsen over verschillende onderwerpen die meestal de hele les duren;
  • schriftelijke examens aan het eind van elk semester, ter beoordeling van het leren van de student gedurende de gehele periode.

De examens zijn altijd schriftelijk: of het nu gaat om essays, toetsen, open vragen en voor eender welk vak. Studenten worden niet beoordeeld door middel van mondelinge examens, het enige wat mondeling gebeurt zijn klassikale presentaties van projecten of groepspapers.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met huiswerk en deelname aan de les bij het bepalen van het eindcijfer dat een leerling krijgt.

Wie voor een vak zakt, kan toch doorgaan en het volgende jaar instromen, zonder het jaar te moeten overdoen zoals in België. Het volgende jaar moeten ze de test of het examen opnieuw doen en wel slagen. 

Het beoordelingssysteem is ook anders dan het Belgische. De cijfers in Amerika, graden genoemd, worden uitgedrukt in letters van A+ tot F. Je moet in alle vakken een voldoende halen, met minimaal een C, wat overeenkomt met de Belgische 6.

Vergelijking van de cijfers tussen het Amerikaanse en het Belgische schoolsysteem

Het eindexamen van de middelbare school

Vier studiepunten voor Engels, vier voor wiskunde, vier voor natuurwetenschappen en vier voor maatschappijleer zijn vereist voor het eindexamen. Je verzamelt ook studiepunten voor keuzevakken en voor het volgen van een vreemde taal gedurende ten minste twee jaar.

Aangezien je voor het behalen van een Amerikaans diploma gewoon het vereiste aantal studiepunten moet hebben gehaald, kunnen sommige jongeren aan het eind van het eerste semester van hun vierde jaar middelbare school al naar de universiteit.

In principe komt één studiepunt overeen met één uur onderwijs per dag gedurende een vijfdaagse week en dit voor de duur van 36 weken, dus er moeten 180 uren worden gevolgd om het studiepunt te ontvangen.

Un gruppo di amiche festeggiano l'indipendenza americana

Het Amerikaanse schoolsysteem ontdekken en je droom verwezenlijken

We kunnen concluderen dat het Amerikaanse schoolsysteem op sommige vlakken heel anders is dan het Belgische. Zelf ervaren hoe het is om naar een school in de Verenigde Staten te gaan is een droom van veel jonge Belgen.

Door de stap te wagen kan je een nieuwe manier van leren ontdekken en met eigen ogen zien dat schoolsystemen niet allemaal op dezelfde manier werken. Je verdiepen in een andere omgeving en cultuur, of het nu gaat om een schooljaar in het buitenland of een universiteit in het buitenland, is een kans om je horizon te verbreden. Door op het vliegtuig en uit je comfortzone te stappen, keer je terug naar huis als wereldburger met een CV dat is verrijkt door een internationale ervaring.

Cover photo by Annie Spratt on Unsplash

Wil je uit je comfortzone stappen? Grijp de kans om je angsten te overwinnen!

Meer weten
Attitude Trail: l primo passo per superare i tuoi confini
Attitude Trail: l primo passo per superare i tuoi confini

Wil je uit je comfortzone stappen? Grijp de kans om je angsten te overwinnen!

Meer weten
Chiara Zotti

Author Chiara Zotti

Il contatto con i WEP Buddies è la mia soddisfazione quotidiana. Ho vissuto un anno oltre il circolo polare svedese. Amo l’architettura, la fotografia analogica e le maschere di teatro.

More posts by Chiara Zotti