Skip to main content

Een vreemde taal leren lijkt wel één van de klassieke nieuwjaarsvoornemens. Het kan zijn uit eenvoudige passie, uit noodzaak van het leven of om professionele redenen. Bij een sollicitatiegesprek is het een waardevol voordeel als je jezelf presenteert als een polyglot en misschien in het bezit bent van een taalcertificaat. Hier is een korte gids om uw weg te vinden in de certificeringen: wat ze zijn, of ze door het Vlaams Ministerie van Onderwijs worden erkend en hoe u de juiste kiest.

Wat is een taalcertificaat?

Een taalcertificaat is een document dat het bereikte kennisniveau in een specifieke taal anders dan de moedertaal certificeert. Het certificaat heeft internationale waarde en wordt erkend op school, op het werk en in verenigingen. Er zijn verschillende soorten, afhankelijk van de gekozen vreemde taal: elke taal documenteert een ander niveau van taalvaardigheid en heeft meer of minder waarde, afhankelijk van de context (toegang tot een buitenlandse universiteit, de wereld van het werk enz.)

Hoe verkrijgt u een taalcertificaat?

Om uw talenkennis te bewijzen en een certificaat te verkrijgen, moet u een reeks examens afleggen waarin uw schriftelijke en mondelinge kennis wordt beoordeeld. De tests zijn individueel, getimed en worden onderzocht door een jury die tot taak heeft het bereikte taalniveau volgens vastgestelde regels en scores te sanctioneren.

Om voor de examens te slagen is het vaak nodig gespecialiseerde cursussen te volgen die erop gericht zijn de vaardigheden te verwerven die voor een eindexamen vereist zijn. Veel taalscholen bieden voorbereidingscursussen aan en daarnaast hebben verschillende Belgische middelbare scholen besloten hun leerlingen deze mogelijkheid te bieden.

Het juiste taalcertificaat kiezen

Ragazza studia di fronte a un computer

Photo by Retha Ferguson from Pexels

Om een taalcertificaat te kiezen, is het essentieel uit te gaan van het doel dat men wil bereiken: certificaten verschillen ook naargelang de gebruikscontext, studie, werk of eenvoudige nieuwsgierigheid.

Kennis van het eigen taalniveau en inzicht in de mogelijkheid om het examen af te leggen zijn het uitgangspunt voor een doeltreffende voorbereiding. Het vereiste minimumniveau kan worden bereikt door het volgen van een taalcursus, in België of in het buitenland, om de student klaar te stomen voor een examen dat de schriftelijke en mondelinge productievaardigheden test.

Hoe kies je een taalcertificaat? Het lijkt vanzelfsprekend, maar de eerste stap is het identificeren van de taal! Hieronder hebben wij een selectie van certificaten en hun belangrijkste kenmerken verzameld.

Taalcertificaten die erkend zijn door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs

Zoals gezegd zijn er vele taalcertificaten, maar slechts enkele worden door Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkend. Het voordeel in dit geval is de mogelijkheid om de certificering om te zetten in opleidingskredieten tijdens de universitaire opleiding:

Engelse taal

Alle door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkende taalcertificaten voor de Engelse taal

Paesaggio cittadina inglese

Photo by Darren Welsh on Unsplash

Taalcertificaten voor het Engels

 • FCE – First Certificate in English

  De First Certificate in English, gewoonlijk First genoemd, is de beste keuze voor een student die al een B1-niveau heeft. Het wordt gebruikt om een Engelse kwalificatie op middelhoog niveau te behalen voor werk of voor wie in een Engelstalig land wil gaan studeren.

  Het wordt erkend door het Belgische ministerie van Onderwijs, bedrijven in alle sectoren, instituten en universiteiten in Engelstalige landen of in niet-Engelstalige landen die een gemiddeld niveau Engels vereisen.

  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: ongeveer 3,5 uur

 • CAE – Certificate in Advanced English

  Het CAE is geschikt voor mensen met een beginniveau van B2 en is nuttig om een hoog kennisniveau te bereiken en zich te onderscheiden op de academische en werkvloer. Het wordt erkend door de overheid, bedrijven en universiteiten in het buitenland.

  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: ongeveer 3,5 uur

 • CPE – Cambridge English: Proficiency

  Het CPE is ideaal voor degenen die een niveau willen bereiken dat gelijk is aan het niveau  van een moedertaal en voor degenen die in Engelstalige en niet-Engelstalige landen een master-, PhD-, postgraduaat-, management- of directiefunctie willen bekleden.

  Het certificeert een perfecte beheersing van de Engelse taal en wordt erkend door de overheid, universiteiten en bedrijven over de hele wereld.
  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: ongeveer 4 uur

 • IELTS – International English Language Testing System

  Het wordt gekozen door degenen die willen studeren of werken in een Engelstalig land en wordt erkend door de overheid, onderwijsinstellingen, werkgevers, beroepsregistratie-instanties en immigratie-instanties van de overheid in landen waar Engels als eerste taal wordt gebruikt.
  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: ongeveer 3 uur

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language

  De TOEFL is ideaal voor diegenen die willen toetreden tot Amerikaanse, Britse, Canadese en Australische hogescholen en universiteiten, alsook voor overheidsinstellingen, internationale instanties en bedrijven voor uitwisselings- of beursprogramma’s.
  Het wordt erkend door het Belgische ministerie van Onderwijs en vooral in Groot-Brittannië, Canada, Australië en de Verenigde Staten.
  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: ongeveer 4,5 uur

 • TOEIC – Test of English for International Communication

  Het is een test die de taalvaardigheid meet in internationaal zakelijk Engels, het Engels dat normaal gesproken in de beroepsomgeving wordt gebruikt; daarom is het een zeer praktische test.
  Het is gewijd aan degenen die een taalcertificaat willen hebben dat nuttig is in de arbeidswereld, erkend door de overheid, bedrijven (vooral Aziatische), universiteiten en overheidsinstellingen over de hele wereld.
  Examens: listening, reading, writing en speaking.
  Testduur: 2 uur (reading en listening) of 1 uur en 20 minuten (writing en speaking)

Incrocio di strade di un paese francese

Franse taal

Alle door het Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkende taalcertificaten voor de Franse taal

Taalcertificaten voor het Frans

 • DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française

  Het is geschikt voor personen met een aanvangsniveau tussen A1 en B1 (er zijn vier diploma’s voor de niveaus A1, A2, B1 en B2); het is voor degenen die een kwalificatie Frans op basis-middelbaar niveau wensen.
  Wat het certificeert: afhankelijk van het behaalde diploma certificeert het de bekwaamheid om min of meer eenvoudige interacties die typisch zijn voor het dagelijks leven te onderhouden, te argumenteren en eigen ideeën te ontwikkelen.
  Waar erkend: de overheid, instituten en opleidingen (inclusief universiteit) in Franstalige landen
  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: circa 1 uur en 20 minuten (DELF A1), circa 1 uur en 40 minuten (DELF A2) circa 1 uur en 45 minuten (DELF B1) of circa 2 uur en 30 minuten (DELF B2)

 • DALF – Diplôme Approfondi en Langue Française

  Het is geschikt voor degenen die een startniveau van B2 hebben; het is voor degenen die een kwalificatie Frans op hoog niveau willen voor hun werk of voor degenen die in het Frans willen studeren.
  Wat het certificeert: het vermogen om universitaire cursussen te volgen, te communiceren op professioneel en leidinggevend niveau, zich vloeiend uit te drukken in alle situaties.
  Waar erkend: de overheid, instituten en opleidingen (inclusief universiteit) in Franstalige landen die een hoog taalniveau vereisen
  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: circa 4 uur (DALF C1) of circa 3,5 uur (DALF C2)

Spaanse taal

Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkent slechts één type taalcertificaat voor Spaans

Palazzo reale spagnolo

Taalcertificaten voor het Spaans

 • DELE – Diplomas de Español como Lengua Extranjera

  Het is verdeeld in zes diploma’s die respectievelijk de niveaus A1, A2, B1, B2, C1 en C2 certificeren, en is daarom geschikt voor iedereen die een Spaans certificaat wil behalen.
  Wat het certificeert:
  een elementaire (A1 en A2), gemiddelde (B1 en B2) en hoge (C1 en C2) kennis van de Spaanse taal
  Waar erkend: de overheid, aanvaard door organisaties, bedrijven en universiteiten wereldwijd.
  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: circa 1 uur en 45 minuten (DELE A1), circa 2 uur en 40 minuten (DELE A2), circa 3 uur en 20 minuten (DELE B1), circa 3 uur en 40 minuten (DELE B2), circa 4 uur (DELE C1), circa 4 uur en 35 minuten (DELE C2)

Città tedesca sul fiume vista dall'alto

Duitse taal

Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkent slechts één type taalcertificaat voor Duits

Taalcertificaten voor het Duits

 • TELC – The European Language Certificates

  Het is verdeeld in zes diploma’s die respectievelijk de niveaus A1, A2, B1, B2, C1 en C2 certificeren en is daarom geschikt voor iedereen die een Duits certificaat wil behalen.
  Wat het certificeert: elementaire (A1 en A2), gemiddelde (B1 en B2) en hoge (C1 en C2) kennis van de Duitse taal.
  Waar erkend: de overheid, aanvaard door organisaties, bedrijven en universiteiten wereldwijd.
  Examens: listening, reading, writing en speaking
  Testduur: circa 1 uur en 15 minuten (A1), circa 1 uur en 20 minuten (A2), circa 2 uur e 45 minuten (B1), circa 2 uur en 35 minuten (B2), circa 4 uur (C1), circa 4 uur en 25 minuten (C2)

Portugese taal

Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkent slechts één type taalcertificaat voor Portugees

Panorama di una città portoghese vista dall'oceano

Taalcertificaten voor het Portugees

 • CAPLE – Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira

  Het is verdeeld in zes diploma’s die respectievelijk de niveaus A1, A2, B1, B2, C1 en C2 certificeren, en is daarom geschikt voor iedereen die een Portugees certificaat wil behalen.
  Wat het certificeert: een basiskennis van de Portugese taal (A1, ACESSO genoemd en A2, CIPLE genoemd), elementair (B1, DEPLE genoemd), gemiddeld (B2, DIPLE genoemd) en hoog (C1, DAPLE genoemd en C2, DUPLE genoemd)
  Waar erkend: de overheid, aanvaard door organisaties, bedrijven en universiteiten wereldwijd
  Examens: listening, reading, writing en speaking; voor de laatste drie niveaus is er een vijfde toets ter bevestiging van de structurele taalvaardigheid
  Testduur: de duur en het aantal vragen varieert afhankelijk van het te bereiken niveau en de specifieke test.

Muraglia cinese vista dall'alto

Chinese taal

Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkent slechts één type taalcertificaat voor Chinees

Taalcertificaat voor het Chinees

 • HSK – Hanyu Shuiping Kaoshi

  Het is verdeeld in vijf niveaus, die respectievelijk de niveaus A1, A2, B1, B2 en C1/C2 certificeren, en is daarom geschikt voor iedereen die een Chinees certificaat wil behalen.
  Wat het certificeert: een elementaire (HSK 1 – A1, HSK 2 – A2), gemiddelde (HSK 3 – B1 en HSK 4 – B2) en hoge (HSK 5 – C1 en HSK 6 – C2) kennis van de Chinese taal
  Waar erkend: de overheid, internationaal geaccepteerd door universiteiten en bedrijven
  Examens: schriftelijk en mondeling; in meer gevorderde examens is er een derde test voor schrijfvaardigheid
  Testduur: de duur van de test is langer naarmate de moeilijkheidsgraad toeneemt: hij gaat van 35 minuten tot 2 uur.

Russische taal

Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs erkent slechts één type taalcertificaat voor Russisch

Palazzi reali russi nella piazza centrale di San Pietroburgo

Taalcertificaten voor het Russisch

 • TORFL – Test Of Russian as a Foreign Language

  Het is verdeeld in zes diploma’s die respectievelijk de niveaus A1, A2, B1, B1+, B2 en C1 certificeren, en is daarom geschikt voor iedereen die een Russisch certificaat wil behalen.
  Wat het certificeert: een elementaire (TEU – A1, TBU – A2), gemiddelde (TRKI 1 – B1, TRKI 2 – B2) en hoge (TRKI 3 – C1 en TRKI 4 – C2) kennis van de Russische taal.
  Waar erkend: de overheid, aanvaard door organisaties, bedrijven en universiteiten wereldwijd
  Examens: woordenschat en grammatica, lezen, luisteren, schriftelijke vaardigheid, mondelinge vaardigheid
  Testduur: twee halve dagen en 45-60 minuten voor een mondelinge overhoring

Andere door universiteiten en bedrijven erkende taalcertificaten

Er zijn andere soorten taalcertificaten die weliswaar niet formeel door de overheid worden erkend, maar die door gecertificeerde instanties worden afgegeven en door universiteiten en bedrijven tijdens de sollicitatieprocedures serieus in aanmerking worden genomen.

Dit zijn de belangrijkste talen die Belgische studenten tijdens hun studie grondig bestuderen:

Giardino giapponese con ponte arancione

Japanse taal

JLPT-certificering voor de Japanse taal wordt erkend door universiteiten en bedrijven

Taalcertificaat voor het Japans

 • JLPT – Japanese Language Proficiency Test

  Het is verdeeld in vijf niveaus die respectievelijk de niveaus A1, A2, B1, B2 en C1/C2 certificeren, en is daarom geschikt voor iedereen die een Japans taalcertificaat wil behalen.
  Wat het certificeert: elementaire (JLPT N5 – A1, JLPT N4 – A2), gemiddelde (JLPT N3 – B1 en JLPT N2 – B2) en hoge (JLPT N1 – C1/C2) Japanse taalvaardigheid.
  Waar erkend: internationaal geaccepteerd door universiteiten en bedrijven
  Examen: taal- en woordenschatkennis, grammatica en lezen en tot slot luisteren. Het is niet nodig om ingeschreven te zijn in een cursus om het examen te doen
  Testduur: ongeveer anderhalf uur (JLPT N5), ongeveer twee uur (JLPT N4), ongeveer twee uur en 30 minuten (JLPT N3). Voor de laatste twee niveaus zijn er slechts twee toetsen, woordenschat/grammatica en luisteren: twee uur en 40 minuten (JLPT N2) en bijna 3 uur (JLPT N1)

Koreaanse taal

Het TOPIK-certificaat voor de Koreaanse taal wordt erkend door universiteiten en bedrijven

Lanterne coreane in un festival locale

Taalcertificaat voor het Koreaans

 • TOPIK – Test Of Proficiency In Korean

  Het is verdeeld in zes diploma’s die respectievelijk de niveaus A1, A2, B1, B1+, B2 en C1 certificeren, en is daarom geschikt voor iedereen die een certificaat in het Koreaans wil behalen.
  Wat het certificeert: elementaire (TOPIK 1 – A1, TOPIK 2 – A2), gemiddelde (TOPIK 3 – B1, TOPIK 4 – B1+ en TOPIK 5 – B2) en hoge (TOPIK 6 – C1) kennis van de Koreaanse taal.
  Waar erkend: aanvaard door organisaties, bedrijven en universiteiten wereldwijd
  Examen: listening, reading en writing
  Testduur: circa 1 uur en 40 minuten (TOPIK 1 of TOPIK 2), circa 3 uur (TOPIK 3, TOPIK 4, TOPIK 5 of TOPIK 6)

Misschien wist je niet dat...

Voor de Koreaanse taal zijn er zes verschillende niveaus en elk niveau wordt bepaald door de kennis van een bepaald aantal woorden. Hoe meer woordenschat men kent, hoe hoger het niveau. De indeling kan als volgt worden vertaald: elementair niveau TOPIK 1 – A1, TOPIK 2 = Europees niveau A2, middelbaar niveau TOPIK 3 = B1, TOPIK 4 = B1+, TOPIK 5 = B2 en tenslotte hoog niveau TOPIK 6 = C1.

Ken uw taalniveau

Als je op een bepaald niveau moet beginnen om een certificaat te behalen, is het goed om je eigen niveau te kennen. Normaal gesproken kan een middelbare schoolopleiding leiden tot een B2-niveau. Maar hoe zijn de taalniveaus onderverdeeld?

Schaal van taalcertificeringsniveaus

Om de indeling te standaardiseren, volgen alle Europese talen dit patroon; een hoger niveau verschilt van een lager niveau in termen van het vermogen om mondeling of schriftelijk te argumenteren en te begrijpen.

Voor niet-Europese talen, d.w.z. talen die in geen enkele Europese staat als eerste taal worden gesproken, geldt een iets ander, maar nog steeds gedifferentieerd onderscheid.

De beste manier om een taalcertificaat te behalen

Als je eenmaal hebt vastgesteld welk taalcertificaat voor jou geschikt is en je startniveau hebt bepaald, is het tijd om je voor te bereiden op het examen. Daarvoor kunt u kiezen om een gestructureerde taalcursus in het buitenland te volgen voor een taalcertificaat of uzelf voor te bereiden. Het is een goed idee om u te informeren voordat u voor de ene of de andere oplossing kiest, want sommige certificaten vereisen een minimum aantal uren studie van de taal voordat kandidaten worden toegelaten tot het examen. Een taalcursus, in België of in het buitenland, is de meest doeltreffende methode om de vereiste studie-uren te garanderen en zo toegang te krijgen tot de taaltest.

Ragazza studia in classe con l'aiuto del professore

Een taalcertificaat is een investering voor je toekomst

Kennis van een of meer vreemde talen is een van de belangrijkste vereisten tijdens een sollicitatiegesprek en hoewel het spreken kan helpen, is een certificaat een zekerheid voor de werkgever: het toont aan dat u zo goed voorbereid en bekwaam bent dat u een test op internationaal niveau onder toezicht van de bevoegde commissie kunt doorstaan.

Vraag uzelf eens af wat u in een kandidaat wilt vinden: u zult merken dat een CV verrijkt met buitenlandse ervaring en een taalcertificaat een garantie is voor bekwaamheid en ruimdenkendheid. Een investering die u terugkrijgt in ervaring en geloofwaardigheid.

Sara Nosenzo

Author Sara Nosenzo

In WEP mi occupo di materiale promozionale, cartaceo e digital. Ho vissuto 3 mesi a Bruxelles per uno stage. Adoro scrivere storie di fantasia, spesso di notte, i film e le serie in lingua originale.

More posts by Sara Nosenzo